Θ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διπλ. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχάνικοι Α.Π.Θ M.Sc.Eng

2284025181 - 2168097186 - 6947802670 - info@gis.gr

Home

Slide 3
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Κτηματολόγιο

Κατοχυρώστε σωστά τα δικαιώματά σας - Διορθώστε τα σφάλματα & Διασφαλίστε την περιουσία σας

Slide 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τοπογραφικά Διαγράμματα στο σύστημα ΕΓΣΑ 1987 για συμβολαιογραφικές πράξεις, οικοδομικές άδειες, δασικούς χάρτες, Κτηματολόγιο
Εφαρμογές - χαράξεις ακινήτων και κατασκευών

Slide 2
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Δασικοί Χάρτες

Οι δασικές εκτάσεις περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο
Διαφυλάξτε την περιουσία σας

Slide 1
ΘεοχΑρης Ν. ΤσολΑκης
Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικος Α.Π.Θ
M.Sc.Eng. Κτηματολόγιο & Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων Α.Π.Θ
Δικαστικός Πραγματογνώμωνας Μηχανικός

Υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση - 20 χρόνια εμπειρίας - Συνεχής ανάπτυξη τεχνογνωσίας

PlayPause
previous arrow
next arrow

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό της ιδιοκτησίας σας και τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, παρέχοντάς σας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή τα απαιτούμενα στοιχεία εντοπισμού και τεκμηρίωσης των ορίων της ιδιοκτησίας σας για το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Προετοιμάζουμε και υποβάλουμε για λογαριασμό σας τη Δήλωση των εγγραπτέων δικαιωμάτων σας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, για τη σωστή κατοχύρωσή τους. Συντάσσουμε διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών και παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου υποστηρίζοντας τις διορθώσεις σε όλες τις φάσεις (Προανάρτηση - Ανάρτηση - Αρχικές Εγγραφές).​

Δασικοί Χάρτες

Αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό της ιδιοκτησίας σας επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη και την επιμέλεια και τη υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφάλματων και αντιρρήσεων κατά αυτού.
Εκπονούμε τοπογραφικά διαγράμματα, τεχνικές εκθέσεις και φωτοερμηνείες και παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, υποστηρίζοντάς σας υπεύθυνα στην αμφισβήτιση του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη και στη διασφάλιση των περιουσιακών δικαιωμάτων σας. Ο χρόνος για υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και αντιρρήσεων είναι ελάχιστος: Αποφύγετε την απομείωση της περιουσίας σας και τη διοικητική αποβολή από αυτήν κινούμενοι έγκαιρα, υπό την καθοδήγησή μας.

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων υψηλής ακρίβειας και ποιότητας στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987 για κάθε χρήση, μεταξύ αυτών δικαστική, συμβολαιογραφική, έκδοση άδειας δόμησης, για δήλωση Κτηματολογίου και αίτηση γεωμετρικών μεταβολών - διορθώσεων, για αίτηση διόρθωσης - αντίρρηση κατά αναρτημένου δασικού χάρτη, τεκμηρίωση κατασκευών (as-built). Η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η μακρόχρονη εμπειρία και ο υψηλής ακρίβειας - τελευταίας τεχνολογίας ιδιόκτητος μετρητικός εξοπλισμός μας αποτελεί εγγύηση για πλέον άρτιο αποτέλεσμα.

Τοπογραφικές Εφαρμογές

Αναλαμβάνουμε την εφαρμογή στο έδαφος (χάραξη) ορίων ακινήτων και στοιχείων κατασκευών (χωματουργικά - ξυλότυποι). Η επιτυχής συμμετοχή μας στα πλέον απαιτητικά κατασκευαστικά projects, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με την εφαρμογή πολλαπλών ελέγχων ποιότητας αποτελούν εχέγγυο για την ακριβή και ταχύτατη ολοκλήρωση κάθε εργασίας που ανατίθεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

© Theocharis Tsolakis. All rights reserved.

Developed by Giannis Nasios, Computer Engineer, U.Patras